Excel formule PERCENTIEL

PERCENTIEL: Geeft het k-de percentiel van waarden in een bereik.

Syntaxis PERCENTIEL

PERCENTIEL(matrix,k)

matrix: De matrix die, of het bereik met gegevens dat, de relatieve positie bepaalt.

k: De percentiele waarde in het bereik van 0 tot en met 1.

Functie PERCENTIEL in het Engels

De functie PERCENTIEL wordt in het Engels gebruikt als: PERCENTILE

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule PERCENTIEL is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: POISSON, RANG, STAND.NORM.INV, STAND.NORM.VERD, STDEV.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →