Excel formule PERCENTIEL.INC

PERCENTIEL.INC: Geeft het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, inclusief bevindt.

Syntaxis PERCENTIEL.INC

PERCENTIEL.INC(matrix,k)

matrix: De matrix die, of het bereik met gegevens dat, de relatieve positie bepaalt.

k: De percentiele waarde in het bereik van 0 tot en met 1.

Functie PERCENTIEL.INC in het Engels

De functie PERCENTIEL.INC wordt in het Engels gebruikt als: PERCENTILE.INC

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule PERCENTIEL.INC is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: PERMUTATIES, POISSON.VERD, PROCENTRANG.EXC, PROCENTRANG.INC, R.KWADRAAT.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →