Excel formule PERMUTATIES

PERMUTATIES: Geeft het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten.

De formule PERMUTATIES in Excel berekent het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten dat uit het aantal objecten kan worden geselecteerd. Een permutatie is elke verzameling of deelverzameling van objecten of gebeurtenissen waarbij de interne volgorde significant is. Hierin verschillen permutaties van combinaties, waarbij de interne volgorde niet significant is. Gebruik deze functie voor kansberekeningen.

Syntaxis PERMUTATIES

PERMUTATIES(getal, aantal_gekozen)

getal: Een geheel getal dat het totale aantal objecten aangeeft.

aantal-gekozen: Een geheel getal dat het aantal objecten in een permutatie aangeeft.

Functie PERMUTATIES in het Engels

De functie PERMUTATIES wordt in het Engels gebruikt als: PERMUT

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule PERMUTATIES is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: POISSON.VERD, PROCENTRANG.EXC, PROCENTRANG.INC, R.KWADRAAT, RANG.GELIJK.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →