Excel formule POISSON.VERD

POISSON.VERD: Geeft de Poisson-verdeling.

Syntaxis POISSON.VERD

POISSON.VERD(x,gemiddelde,cumulatief)

x: Het aantal gebeurtenissen.

gemiddelde: De verwachte numerieke waarde.

cumulatief: is een logische waarde die bepaalt welke vorm de kansverdeling krijgt. Als cumulatief WAAR is, resulteert POISSON.VERD in de cumulatieve POISSON-kans die de kans op ten hoogste x gebeurtenissen aangeeft. Als cumulatief ONWAAR is, resulteert POISSON.VERD in de POISSON-kansdichtheidsfunctie die de kans op precies x gebeurtenissen aangeeft.

Functie POISSON.VERD in het Engels

De functie POISSON.VERD wordt in het Engels gebruikt als: POISSON.DIST

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule POISSON.VERD is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: PROCENTRANG.EXC, PROCENTRANG.INC, R.KWADRAAT, RANG.GELIJK, RANG.GEMIDDELDE.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →