Excel formule PRIJS.NOM

PRIJS.NOM: Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd.

De formule PRIJS.NOM in Excel bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd.

Syntaxis PRIJS.NOM

PRIJS.NOM(stortingsdatum, vervaldatum, rente, rendement, aflossingsprijs, frequentie, [soort_jaar])

stortingsdatum: De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

vervaldatum: De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

rente: Het jaarlijkse rentepercentage van het waardepapier.

rendem: Het jaarlijkse rendement van het waardepapier.

aflossingsprijs: De aflossingsprijs van het waardepapier per 100 euro nominale waarde.

frequentie: Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie PRIJS.NOM in het Engels

De functie PRIJS.NOM wordt in het Engels gebruikt als: PRICE

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule PRIJS.NOM is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: PRIJS.VERVALDAG, REND.DISCONTO, REND.VERVAL, RENDEMENT, RENTE.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →