Excel formule PRIJS.VERVALDAG

PRIJS.VERVALDAG: Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op een datum.

De formule PRIJS.VERVALDAG in Excel bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum.

Syntaxis PRIJS.VERVALDAG

PRIJS.VERVALDAG(stortingsdatum, vervaldatum, uitgifte, rente, rendement, [soort_jaar])

stortingsdatum: De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

vervaldatum: De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

uitgifte: De uitgiftedatum van het waardepapier, weergegeven als een serieel getal.

rente: Het rentepercentage van het waardepapier op de uitgiftedatum.

rendem: Het jaarlijkse rendement van het waardepapier.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie PRIJS.VERVALDAG in het Engels

De functie PRIJS.VERVALDAG wordt in het Engels gebruikt als: PRICEMAT

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule PRIJS.VERVALDAG is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: REND.DISCONTO, REND.VERVAL, RENDEMENT, RENTE, RENTEPERCENTAGE.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →