Excel formule PROCENTRANG.EXC

PROCENTRANG.EXC: Bepaalt de positie van een waarde in een gegevensset als een percentage (0..1, exclusief) van de gegevensset.

Syntaxis PROCENTRANG.EXC

PROCENTRANG.EXC(matrix,x,[significantie])

matrix: De matrix die, of het bereik met numerieke gegevens dat, de relatieve positie bepaalt.

x: De waarde waarvan u de rang wilt weten.

significantie: Een optionele waarde die het aantal significante cijfers aangeeft in het resulterende percentage. Als u significantie weglaat, gebruikt PROCENTRANG.EXC drie cijfers (0,xxx).

Functie PROCENTRANG.EXC in het Engels

De functie PROCENTRANG.EXC wordt in het Engels gebruikt als: PERCENTRANK.EXC

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule PROCENTRANG.EXC is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: PROCENTRANG.INC, R.KWADRAAT, RANG.GELIJK, RANG.GEMIDDELDE, RICHTING.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →