Excel formule PROCENTRANG.INC

PROCENTRANG.INC: Bepaalt de positie van een waarde in een gegevensset als een percentage (0..1, inclusief) van de gegevensset.

Syntaxis PROCENTRANG.INC

PROCENTRANG.INC(matrix,x,[significantie])

matrix: De matrix die, of het bereik met numerieke gegevens dat, de relatieve positie bepaalt.

x: De waarde waarvan u de rang wilt weten.

significantie: Een optionele waarde die het aantal significante cijfers aangeeft in het resulterende percentage. Als u significantie weglaat, gebruikt PROCENTRANG.INC drie cijfers (0,xxx).

Functie PROCENTRANG.INC in het Engels

De functie PROCENTRANG.INC wordt in het Engels gebruikt als: PERCENTRANK.INC

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule PROCENTRANG.INC is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: R.KWADRAAT, RANG.GELIJK, RANG.GEMIDDELDE, RICHTING, SCHEEFHEID.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →