Excel formule QUOTIENT

QUOTIENT: Geeft de uitkomst van een deling als geheel getal.

De formule QUOTIENT in Excel geeft de uitkomst van een deling in gehele getallen. Gebruik deze functie als u het restgetal wilt negeren dat overblijft na een deling.

Syntaxis QUOTIENT

QUOTIENT(teller, noemer)

teller: Het deeltal.

noemer: De deler.

Functie QUOTIENT in het Engels

De functie QUOTIENT wordt in het Engels gebruikt als: QUOTIENT

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule QUOTIENT is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: RADIALEN, REST, ROMEINS, SIN, SINH.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →