Excel formule R.KWADRAAT

R.KWADRAAT: Geeft het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt.

De formule R.KWADRAAT in Excel berekent r-kwadraat van een lineaire regressielijn door gegevenspunten in y-bekend en x-bekend. Zie PEARSON, functie voor meer informatie. De waarde van r-kwadraat kan worden gezien als dat deel van de variantie in y dat toe te schrijven is aan de variantie in x.

Syntaxis R.KWADRAAT

R.KWADRAAT(y-bekend,x-bekend)

y-bekend: Een matrix of een bereik met gegevenspunten.

x-bekend: Een matrix of een bereik met gegevenspunten.

Functie R.KWADRAAT in het Engels

De functie R.KWADRAAT wordt in het Engels gebruikt als: RSQ

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule R.KWADRAAT is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: RANG.GELIJK, RANG.GEMIDDELDE, RICHTING, SCHEEFHEID, SNIJPUNT.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →