Excel formule REGISTRATIE.ID

REGISTRATIE.ID: .

De formule REGISTRATIE.ID in Excel geeft als resultaat de registratie-id van het opgegeven DLL-bestand of de codebron die eerder is geregistreerd. Als het DLL-bestand of de codebron niet is geregistreerd, wordt met deze functie het DLL-bestand of de codebron geregistreerd en wordt de registratie-id als resultaat gegeven.

Syntaxis REGISTRATIE.ID

REGISTRATIE.ID(module_tekst,procedure,[type_tekst])

module_tekst: Tekst waarmee u de naam opgeeft van het DLL-bestand dat de functie bevat in Microsoft Excel voor Windows.

procedure: Tekst waarmee u de naam opgeeft van de functie in het DLL-bestand in Microsoft Excel voor Windows. U kunt ook het rangnummer van de functie gebruiken uit de instructie EXPORTS in het module-definitiebestand (.DEF). Het rangnummer of het getal voor de bron-id mag niet in tekstvorm worden ingevoerd.

type_tekst: Tekst waarmee u aan het DLL-bestand het gegevenstype van de resulterende waarde en de gegevenstypen van alle argumenten opgeeft. De eerste letter van type_tekst bepaalt de resulterende waarde. Als de functie of codebron al is geregistreerd, kunt u dit argument weglaten.

Functie REGISTRATIE.ID in het Engels

De functie REGISTRATIE.ID wordt in het Engels gebruikt als: REGISTER.ID

Excel formules uit de categorie Zoeken en verwijzen

De Excel formule REGISTRATIE.ID is een functie van de Excel formules categorie Zoeken en verwijzen. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: RIJ, RIJEN, ROEPEN, RTG, TRANSPONEREN.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →