Excel formule REND.DISCONTO

REND.DISCONTO: Geeft het jaarlijkse rendement voor een verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier.

De formule REND.DISCONTO in Excel berekent het jaarlijkse rendement van verdisconteerd waardepapier.

Syntaxis REND.DISCONTO

REND.DISCONTO(stortingsdatum, vervaldatum, prijs, aflossingsprijs, [soort_jaar])

stortingsdatum: De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

vervaldatum: De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

prijs: De prijs van het waardepapier per 100 euro nominale waarde.

aflossingsprijs: De aflossingsprijs van het waardepapier per 100 euro nominale waarde.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie REND.DISCONTO in het Engels

De functie REND.DISCONTO wordt in het Engels gebruikt als: YIELDDISC

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule REND.DISCONTO is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: REND.VERVAL, RENDEMENT, RENTE, RENTEPERCENTAGE, SAMENG.RENTE.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →