Excel formule RENDEMENT

RENDEMENT: Geeft het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd.

De formule RENDEMENT in Excel berekent het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd. Met RENDEMENT kunt u het rendement op obligaties berekenen.

Syntaxis RENDEMENT

RENDEMENT(stortingsdatum, vervaldatum, rente, prijs, aflossingsprijs, frequentie, [soort_jaar])

stortingsdatum: De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

vervaldatum: De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

rente: Het jaarlijkse rentepercentage van het waardepapier.

prijs: De prijs van het waardepapier per 100 euro nominale waarde.

aflossingsprijs: De aflossingsprijs van het waardepapier per 100 euro nominale waarde.

frequentie: Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie RENDEMENT in het Engels

De functie RENDEMENT wordt in het Engels gebruikt als: YIELD

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule RENDEMENT is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: RENTE, RENTEPERCENTAGE, SAMENG.RENTE, SAMENG.RENTE.V, SCHATK.OBL.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →