Excel formule RENTE

RENTE: Geeft het periodieke rentepercentage voor een annuïteit.

De formule RENTE in Excel berekent het periodieke rentepercentage voor een annuïteit. RENTE wordt met behulp van iteratie berekend en kan geen of meerdere oplossingen geven. Als na maximaal twintig iteraties de opeenvolgende resultaten van RENTE niet convergeren binnen 0,0000001, geeft RENTE de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

Syntaxis RENTE

RENTE(aantal-termijnen, bet, hw, [tw], [type_getal], [schatting])

aantal-termijnen: Het totale aantal termijnen in een annuïteit.

bet: De betaling die elke termijn wordt verricht. Dit bedrag kan gedurende de looptijd van de annuïteit niet worden gewijzigd. Normaal gesproken omvat bet de hoofdsom en de rente, maar geen andere verschuldigde bedragen. Als bet wordt weggelaten, moet u het argument tw gebruiken.

hw: De huidige waarde, ofwel het totaalbedrag dat een reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is.

tw: De toekomstige waarde, ofwel het saldo dat u wilt bereiken als de laatste betaling is verricht. Als u tw weglaat, wordt van de waarde 0 uitgegaan (de toekomstige waarde van bijvoorbeeld een lening is 0).

type_getal: Het getal 0 of 1 geeft aan wanneer betalingen voldaan moeten worden.

schatting: Uw schatting van het rentepercentage.

Functie RENTE in het Engels

De functie RENTE wordt in het Engels gebruikt als: RATE

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule RENTE is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: RENTEPERCENTAGE, SAMENG.RENTE, SAMENG.RENTE.V, SCHATK.OBL, SCHATK.PRIJS.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →