Excel formule RICHTING

RICHTING: Geeft de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn.

De formule RICHTING in Excel berekent de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn door gegevenspunten in y-bekend en x-bekend. De richtingscoëfficiënt is de verticale afstand gedeeld door de horizontale afstand tussen twee willekeurige punten op de lijn, en geeft de mate van verandering van de regressielijn aan.

Syntaxis RICHTING

RICHTING(y-bekend, x-bekend)

y-bekend: Een matrix of een cellenbereik met afhankelijke numerieke gegevenspunten.

x-bekend: Een verzameling onafhankelijke gegevenspunten.

Functie RICHTING in het Engels

De functie RICHTING wordt in het Engels gebruikt als: SLOPE

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule RICHTING is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: SCHEEFHEID, SNIJPUNT, STAND.FOUT.YX, STDEV.P, STDEV.S.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →