Excel formule RIJEN

RIJEN: Geeft het aantal rijen in een verwijzing.

De formule RIJEN in Excel geeft als resultaat het aantal rijen in een verwijzing of een matrix (matrix: wordt gebruikt om enkelvoudige formules te maken die meerdere resultaten geven of die worden toegepast op een groep argumenten die in rijen en kolommen zijn gerangschikt. Een matrixbereik heeft een gemeenschappelijke formule; een matrixconstante is een groep constanten die als argument wordt gebruikt.).

Syntaxis RIJEN

RIJEN(matrix)

matrix: Een matrix of een matrixformule (matrixformule: een formule waarmee meerdere bewerkingen op een of meer waardensets worden uitgevoerd en die een of meerdere resultaten oplevert. Matrixformules worden ingevoerd tussen accolades { } en uitgevoerd met CTRL+SHIFT+ENTER.), of een verwijzing naar een cellenbereik waarvan u het aantal rijen wilt weten.

Functie RIJEN in het Engels

De functie RIJEN wordt in het Engels gebruikt als: ROWS

Excel formules uit de categorie Zoeken en verwijzen

De Excel formule RIJEN is een functie van de Excel formules categorie Zoeken en verwijzen. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: ROEPEN, RTG, TRANSPONEREN, VERGELIJKEN, VERSCHUIVING.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →