Excel formule RTG

RTG: Haalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering ondersteunt.

De formule RTG in Excel hiermee worden realtimegegevens opgehaald uit een programma dat COM-automatisering (COM-invoegtoepassing: een extra programma waarmee de functionaliteit van Microsoft Office-programma's wordt uitgebreid met aangepaste opdrachten en speciale functies. COM-invoegtoepassingen kunnen in een of meer Office-programma's worden uitgevoerd en hebben de bestandsnaamextensie .dll of .exe.) ondersteunt.

Syntaxis RTG

RTG(prog-id, server, onderwerp1, [onderwerp2], ...)

prog-id: De naam van de ProgID van de geregistreerde invoegtoepassing (invoegtoepassing: een aanvullend programma waarmee u aangepaste opdrachten of aangepaste functies aan Microsoft Office toevoegt.) voor COM-automatisering die op de lokale computer is geïnstalleerd. Plaats de naam tussen aanhalingstekens.

server: De naam van de server waarop de invoegtoepassing moet worden uitgevoerd. Als er geen server is en de invoegtoepassing lokaal wordt uitgevoerd, moet u een leeg argument gebruiken. Anders plaatst u de servernaam tussen aanhalingstekens (""). Als u RTG in VBA (Visual Basic for Applications) (VBA (Visual Basic for Applications): de macrotaalversie van Microsoft Visual Basic voor het programmeren van toepassingen op basis van Microsoft Windows. VBA wordt bij diverse Microsoft-programma's geleverd.) gebruikt, moet u de servernaam tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen of de VBA-eigenschap NullString opgeven voor de server, ook als de server lokaal wordt uitgevoerd.

onderwerp1, onderwerp2,...: onderwerp1 is vereist, de volgende onderwerpen zijn optioneel. 1 tot 253 parameters die samen een uniek stuk realtimegegevens vertegenwoordigen.

Functie RTG in het Engels

De functie RTG wordt in het Engels gebruikt als: RTD

Excel formules uit de categorie Zoeken en verwijzen

De Excel formule RTG is een functie van de Excel formules categorie Zoeken en verwijzen. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: TRANSPONEREN, VERGELIJKEN, VERSCHUIVING, VERT.ZOEKEN, ZOEKEN.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →