Excel formule SAMENG.RENTE

SAMENG.RENTE: Geeft de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd.

De formule SAMENG.RENTE in Excel berekent de samengestelde rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd.

Syntaxis SAMENG.RENTE

SAMENG.RENTE(uitgifte, eerste_rente, stortingsdatum, rente, nominale_waarde, frequentie, [soort jaar], [berek_methode])

uitgifte: De uitgiftedatum van het waardepapier.

eerste_rente: De datum van de eerste rentebetaling voor het waardepapier.

stortingsdatum: De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

rente: De jaarlijkse couponrente van het waardepapier.

nominale_waarde: De nominale waarde van het waardepapier. Als u nominale_waarde weglaat, wordt uitgegaan van de waarde € 1.000.

frequentie: Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

berek.methode: Een logische waarde waarmee de manier wordt aangegeven waarop de totale samengestelde rente moet worden berekend als de stortingsdatum na de datum van eerste rente valt. Bij een waarde van WAAR (1) wordt de totale samengestelde rente vanaf de uitgifte tot aan de stortingsdatum als resultaat gegeven. Bij een waarde van ONWAAR (0) wordt de samengestelde rente vanaf eerste rente tot aan stortingsdatum als resultaat gegeven. Als u het argument niet invoert, wordt standaard WAAR gebruikt.

Functie SAMENG.RENTE in het Engels

De functie SAMENG.RENTE wordt in het Engels gebruikt als: ACCRINT

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule SAMENG.RENTE is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: SAMENG.RENTE.V, SCHATK.OBL, SCHATK.PRIJS, SCHATK.REND, SYD.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →