Excel formule SAMENG.RENTE.V

SAMENG.RENTE.V: Geeft de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd.

De formule SAMENG.RENTE.V in Excel berekent de samengestelde rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd.

Syntaxis SAMENG.RENTE.V

SAMENG.RENTE.V(uitgifte, stortingsdatum, rente, nominale_waarde, [soort jaar])

uitgifte: De uitgiftedatum van het waardepapier.

stortingsdatum: De vervaldatum van het waardepapier.

rente: Het jaarlijkse rentepercentage van het waardepapier.

nominale_waarde: De nominale waarde van het waardepapier. Als u geen nominale waarde opgeeft, wordt standaard de waarde € 1.000 gebruikt.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie SAMENG.RENTE.V in het Engels

De functie SAMENG.RENTE.V wordt in het Engels gebruikt als: ACCRINTM

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule SAMENG.RENTE.V is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: SCHATK.OBL, SCHATK.PRIJS, SCHATK.REND, SYD, TOEK.WAARDE2.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →