Excel formule SCHEEFHEID

SCHEEFHEID: Geeft de mate van asymmetrie van een verdeling.

De formule SCHEEFHEID in Excel berekent de mate van asymmetrie van een verdeling. Scheefheid is de mate van asymmetrie van een verdeling rondom het gemiddelde. Positieve scheefheid wijst op een verdeling met een asymmetrische uitbreiding naar positieve waarden. Negatieve scheefheid wijst op een verdeling met een asymmetrische uitbreiding naar negatieve waarden.

Syntaxis SCHEEFHEID

SCHEEFHEID(getal1, [getal2], ...)

getal1, getal2, ...: getal1 is vereist, de volgende getallen zijn optioneel. 1 tot 255 getallen waarvan u de scheefheid wilt berekenen. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door komma's.

Functie SCHEEFHEID in het Engels

De functie SCHEEFHEID wordt in het Engels gebruikt als: SKEW

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule SCHEEFHEID is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: SNIJPUNT, STAND.FOUT.YX, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →