Excel formule SECONDE

SECONDE: Converteert een serieel getal naar seconden.

De formule SECONDE in Excel geeft de seconden van een tijdwaarde als resultaat. De seconde wordt weergegeven als een geheel getal van 0 (nul) tot en met 59.

Syntaxis SECONDE

SECONDE(serieel_getal)

serieel_getal: De tijdwaarde die de seconde bevat dat u zoekt. Tijden kunnen worden opgegeven als tekenreeksen tussen aanhalingstekens (bijvoorbeeld "18:45"), als decimale getallen (bijvoorbeeld 0,78125, dat 18:45 vertegenwoordigt), of als het resultaat van andere formules of functies (bijvoorbeeld TIJDWAARDE("18:45")).

Functie SECONDE in het Engels

De functie SECONDE wordt in het Engels gebruikt als: SECOND

Excel formules uit de categorie Datum en tijd

De Excel formule SECONDE is een functie van de Excel formules categorie Datum en tijd. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: TIJD, TIJDWAARDE, UUR, VANDAAG, WEEKDAG.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →