Excel formule SNIJPUNT

SNIJPUNT: Geeft het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as.

De formule SNIJPUNT in Excel berekent het snijpunt van een lijn met de y-as aan de hand van bestaande x- en y-waarden. Het snijpunt wordt bepaald aan de hand van een optimale regressielijn die wordt getrokken door de bekende x- en y-waarden. U gebruikt de functie SNIJPUNT om de waarde te bepalen van een afhankelijke variabele als de onafhankelijke variabele gelijk is aan 0 (nul). U kunt met de functie SNIJPUNT bijvoorbeeld de weerstand van een bepaald metaal bij 0°C voorspellen wanneer de metingen voor de gegevenspunten zijn verricht bij kamertemperatuur of hoger.

Syntaxis SNIJPUNT

SNIJPUNT(y_bekend, x_bekend)

y-bekend: De afhankelijke reeks waarnemingen of gegevens.

x-bekend: De onafhankelijke reeks waarnemingen of gegevens.

Functie SNIJPUNT in het Engels

De functie SNIJPUNT wordt in het Engels gebruikt als: INTERCEPT

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule SNIJPUNT is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: STAND.FOUT.YX, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →