Excel formule SOM

SOM: Telt de argumenten op.

Syntaxis SOM

SOM(getal1,[getal2],...])

getal1: Het eerste getalargument dat u wilt optellen.

getal2,...: Maximaal 255 getalargumenten die u wilt optellen.

Functie SOM in het Engels

De functie SOM wordt in het Engels gebruikt als: SUM

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule SOM is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: SOM.ALS, SOM.MACHTREEKS, SOM.X2MINY2, SOM.X2PLUSY2, SOM.XMINY.2.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →