Excel formule SOM.ALS

SOM.ALS: Telt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium.

De formule SOM.ALS in Excel met de functie SOM.ALS kunt u de waarden in een bereik (bereik: twee of meer cellen op een werkblad. De cellen in een bereik kunnen aaneengesloten of niet-aaneengesloten zijn.) optellen die voldoen aan criteria die u opgeeft. Stel dat een kolom getallen bevat en u alleen de waarden die groter dan 5 zijn, wilt optellen. U kunt daarvoor de volgende formule gebruiken:

Syntaxis SOM.ALS

SOM.ALS(bereik, criterium, [optelbereik])

bereik: Verplicht. Het cellenbereik dat u wilt evalueren per criterium. De cellen in elk bereik zijn getallen of namen, matrices of verwijzingen die getallen bevatten. Lege waarden en tekstwaarden worden genegeerd.

criterium: Verplicht. Het criterium in de vorm van een getal, expressie, celverwijzing, tekst of functie op basis waarvan wordt bepaald welke cellen worden opgeteld. Een criterium kan bijvoorbeeld worden weergegeven als 32, ">32", B5, 32, "32", "appels" of VANDAAG().

optelbereik: De cellen die u wilt optellen als u andere cellen wilt optellen dan de cellen die in het argument bereik zijn opgegeven. Als u het argument optelbereik weglaat, worden de cellen opgeteld die in het argument bereik zijn weergegeven (dezelfde cellen waarop het criterium wordt toegepast).

Functie SOM.ALS in het Engels

De functie SOM.ALS wordt in het Engels gebruikt als: SUMIF

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule SOM.ALS is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: SOM.MACHTREEKS, SOM.X2MINY2, SOM.X2PLUSY2, SOM.XMINY.2, SOMMEN.ALS.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →