Excel formule SOM.MACHTREEKS

SOM.MACHTREEKS: Geeft de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formule.

De formule SOM.MACHTREEKS in Excel veel functies kunnen bij benadering berekend worden door een machtreeks te gebruiken.

Syntaxis SOM.MACHTREEKS

SOM.MACHTREEKS(x, n, m, coëfficiënten)

x: De invoerwaarde voor de machtreeks.

n: De macht waartoe u de eerste x-waarde wilt verheffen.

m: De stap waarmee n wordt verhoogd in elke term van de reeks.

coëfficiënten: Een verzameling coëfficiënten waarmee elke opeenvolgende macht van x wordt vermenigvuldigd. Het aantal waarden in coëfficiënten bepaalt het aantal termen in de machtreeks. Bevat coëfficiënten bijvoorbeeld drie waarden, dan bevat de machtreeks drie termen.

Functie SOM.MACHTREEKS in het Engels

De functie SOM.MACHTREEKS wordt in het Engels gebruikt als: SERIESSUM

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule SOM.MACHTREEKS is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: SOM.X2MINY2, SOM.X2PLUSY2, SOM.XMINY.2, SOMMEN.ALS, SOMPRODUCT.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →