Excel formule SOMMEN.ALS

SOMMEN.ALS: Berekent een voorwaardelijke som aan de hand van meerdere criteria. (nieuw in Excel 2007).

De formule SOMMEN.ALS in Excel hiermee worden de cellen in een bereik (bereik: twee of meer cellen op een werkblad. De cellen in een bereik kunnen aaneengesloten of niet-aaneengesloten zijn.) opgeteld die aan meerdere criteria voldoen. Als u bijvoorbeeld de getallen in het bereik A1:A20 alleen wilt optellen als de overeenkomstige getallen in B1:B20 groter zijn dan nul (0) en de overeenkomstige getallen in C1:C20 kleiner zijn dan 10, kunt u de volgende formule gebruiken:

Syntaxis SOMMEN.ALS

SOMMEN.ALS(optelbereik, criteriabereik1, criterium1, [criteriabereik2, criterium2], ...)

optelbereik: Verplicht. Een of meer cellen waarvan u de som wilt berekenen. Dit bereik kan bestaan uit getallen of namen, bereiken of celverwijzingen (celverwijzing: de coördinaten die een cel op een werkblad in beslag neemt. Zo is B3 de verwijzing naar de cel die zich op het snijpunt van kolom B en rij 3 bevindt.) die getallen bevatten. Lege cellen en tekstwaarden worden genegeerd.

criteriabereik1: Het eerste bereik waarin de bijbehorende criteria worden geëvalueerd.

criterium1: Verplicht. Het criterium in de vorm van een getal, expressie, celverwijzing of tekst op basis waarvan wordt bepaald welke cellen in het argument criteriabereik1 worden opgeteld. Een criterium kan bijvoorbeeld worden weergegeven als 32, "32", ">32", "appels" of B4.

criteriabereik2, criterium2, …: Extra bereiken en bijbehorende criteria. Er zijn maximaal 127 paren met een bereik en een criterium toegestaan.

Functie SOMMEN.ALS in het Engels

De functie SOMMEN.ALS wordt in het Engels gebruikt als: SUMIFS

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule SOMMEN.ALS is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: SOMPRODUCT, SUBTOTAAL, TAN, TANH, WORTEL.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →