Excel formule SOMPRODUCT

SOMPRODUCT: Geeft de som van de producten van de corresponderende matrixelementen.

De formule SOMPRODUCT in Excel vermenigvuldigt corresponderende elementen in de opgegeven matrices en geeft als resultaat de som van het product daarvan.

Syntaxis SOMPRODUCT

SOMPRODUCT(matrix1, [matrix2], [matrix3], ...)

matrix1: Het eerste matrixargument waarvan u de elementen wilt vermenigvuldigen en vervolgens wilt optellen.

matrix2, matrix3, ...: Matrixargumenten 2 tot en met 255 waarvan u de elementen wilt vermenigvuldigen en vervolgens wilt optellen.

Functie SOMPRODUCT in het Engels

De functie SOMPRODUCT wordt in het Engels gebruikt als: SUMPRODUCT

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule SOMPRODUCT is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: SUBTOTAAL, TAN, TANH, WORTEL, WORTEL.PI.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →