Excel formule STDEV

STDEV: Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef.

Syntaxis STDEV

STDEV(getal1,[getal2],...])

getal1: Het eerste getalargument dat betrekking heeft op een steekproef uit een populatie.

getal2, ...: Getalargumenten 2 tot 255 die betrekking hebben op een steekproef uit een populatie. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door komma's.

Functie STDEV in het Engels

De functie STDEV wordt in het Engels gebruikt als: STDEV

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule STDEV is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: STDEVP, T.TOETS, T.VERD, TINV, VAR.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →