Excel formule STDEV.P

STDEV.P: Geeft de standaarddeviatie op basis van een volledige populatie.

Syntaxis STDEV.P

STDEV.P(getal1,[getal2],...])

getal1: Het eerste getalargument dat betrekking heeft op een populatie.

getal2, ...: Getalargumenten 2 tot 254 die betrekking hebben op een populatie. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door een puntkomma.

Functie STDEV.P in het Engels

De functie STDEV.P wordt in het Engels gebruikt als: STDEV.P

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule STDEV.P is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, T.DIST, T.INV.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →