Excel formule STDEVA

STDEVA: Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst.

De formule STDEVA in Excel maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef. De standaarddeviatie geeft aan in hoeverre waarden afwijken van het gemiddelde.

Syntaxis STDEVA

STDEVA(waarde1, [waarde2], ...)

waarde1, waarde2, ...: waarde1 is vereist, de volgende waarden zijn optioneel. 1 tot 255 waarden die betrekking hebben op een steekproef uit een populatie. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door komma's.

Functie STDEVA in het Engels

De functie STDEVA wordt in het Engels gebruikt als: STDEVA

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule STDEVA is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: STDEVPA, T.DIST, T.INV, T.INV.2T, T.TEST.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →