Excel formule STDEVP

STDEVP: Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie.

Syntaxis STDEVP

STDEVP(getal1,[getal2],...])

getal1: Het eerste getalargument dat betrekking heeft op een populatie.

getal2, ...: Maximaal 255 getalargumenten die betrekking hebben op een populatie. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door komma's.

Functie STDEVP in het Engels

De functie STDEVP wordt in het Engels gebruikt als: STDEVP

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule STDEVP is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: T.TOETS, T.VERD, TINV, VAR, VARP.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →