Excel formule STDEVPA

STDEVPA: Berekent de standaarddeviatie.

De formule STDEVPA in Excel berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie die als argumenten worden gegeven, inclusief tekst en logische waarden). De standaarddeviatie geeft aan in hoeverre waarden afwijken van het gemiddelde.

Syntaxis STDEVPA

STDEVPA(waarde1, [waarde2], ...)

waarde1, waarde2, ...: waarde1 is vereist, de volgende waarden zijn optioneel. 1 tot 255 waarden die betrekking hebben op een populatie. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door komma's.

Functie STDEVPA in het Engels

De functie STDEVPA wordt in het Engels gebruikt als: STDEVPA

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule STDEVPA is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: T.DIST, T.INV, T.INV.2T, T.TEST, T.VERD.2T.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →