Excel formule SUBSTITUEREN

SUBSTITUEREN: Vervangt bepaalde tekst in een tekenreeks door andere tekst.

De formule SUBSTITUEREN in Excel vervangt oud_tekst door nieuw_tekst in een tekenreeks. Gebruik SUBSTITUEREN als u bepaalde tekst in een tekenreeks wilt vervangen. Gebruik VERVANGEN als u tekst op een specifieke plaats in een tekenreeks wilt vervangen.

Syntaxis SUBSTITUEREN

SUBSTITUEREN(tekst, oud_tekst, nieuw_tekst, [rang_getal])

tekst: De tekst of een verwijzing naar de cel met de tekst waarvan u bepaalde tekens wilt vervangen.

oud_tekst: De tekst die u wilt vervangen.

nieuw_tekst: De tekst waardoor u oud_tekst wilt vervangen.

rang_getal: Geeft aan welke oud_tekst u wilt vervangen door nieuw_tekst. Als u een waarde opgeeft voor rang_getal, wordt oud_tekst uitsluitend vervangen op de positie die door deze waarde wordt aangegeven. Als u geen waarde opgeeft, wordt alle oud_tekst in tekst vervangen door nieuw_tekst.

Functie SUBSTITUEREN in het Engels

De functie SUBSTITUEREN wordt in het Engels gebruikt als: SUBSTITUTE

Excel formules uit de categorie Tekst

De Excel formule SUBSTITUEREN is een functie van de Excel formules categorie Tekst. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: T, TEKEN, TEKST, TEKST.SAMENVOEGEN, VAST.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →