Excel formule T.TEST

T.TEST: Geeft de kans met behulp van de Student T-toets.

Syntaxis T.TEST

T.TEST(matrix,matrix,zijden,type)

matrix1: De eerste gegevensverzameling.

matrix2: De tweede gegevensverzameling.

zijden: Geeft aan of een eenzijdige of tweezijdige verdeling moet worden gebruikt. Als zijden = 1, gebruikt T.TEST de eenzijdige verdeling. Als zijden = 2, gebruikt T.TEST de tweezijdige verdeling.

type: Het type T-test dat u wilt uitvoeren.

Functie T.TEST in het Engels

De functie T.TEST wordt in het Engels gebruikt als: T.TEST

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule T.TEST is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: T.VERD.2T, T.VERD.RECHTS, TREND, VAR.P, VAR.S.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →