Excel formule T.TOETS

T.TOETS: Geeft de kans met behulp van de Student T-toets.

Syntaxis T.TOETS

T.TOETS(matrix,matrix2,zijden,type)

matrix1: De eerste gegevensverzameling.

matrix2: De tweede gegevensverzameling.

zijden: Geeft aan of een eenzijdige of tweezijdige verdeling moet worden gebruikt. Als zijden = 1, gebruikt T.TOETS de eenzijdige verdeling. Als zijden = 2, gebruikt T.TOETS de tweezijdige verdeling.

type: Het type T-toets dat u wilt uitvoeren.

Functie T.TOETS in het Engels

De functie T.TOETS wordt in het Engels gebruikt als: TTEST

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule T.TOETS is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: T.VERD, TINV, VAR, VARP, WEIBULL.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →