Excel formule T.VERD

T.VERD: Geeft de Student T-verdeling.

Syntaxis T.VERD

EXPON.DIST.N(x,lambda,cumulatief)

x: De waarde van de functie.

lambda: De waarde van de parameter.

cumulatief: Een logische waarde die de vorm van de exponentiële functie bepaalt. Als cumulatief WAAR is, resulteert EXPON.DIST.N in de cumulatieve verdelingsfunctie. Als cumulatief ONWAAR is, resulteert EXPON.DIST.N in de kansdichtheidsfunctie.

Functie T.VERD in het Engels

De functie T.VERD wordt in het Engels gebruikt als: TDIST

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule T.VERD is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: TINV, VAR, VARP, WEIBULL, Z.TOETS.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →