Excel formule T.VERD.RECHTS

T.VERD.RECHTS: Geeft de rechtszijdige Student T-verdeling.

Syntaxis T.VERD.RECHTS

T.VERD.RECHTS(x,vrijheidsgraden)

x: De numerieke waarde waarop u de verdeling wilt evalueren.

vrijheidsgraden: Een geheel getal dat het aantal vrijheidsgraden aangeeft.

Functie T.VERD.RECHTS in het Engels

De functie T.VERD.RECHTS wordt in het Engels gebruikt als: T.DIST.RT

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule T.VERD.RECHTS is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: TREND, VAR.P, VAR.S, VARA, VARPA.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →