Excel formule TEKEN

TEKEN: Zet getalswaarde om in een letterteken.

De formule TEKEN in Excel geeft als resultaat het teken dat hoort bij een opgegeven getal. Gebruik TEKEN om getallen van codetabellen, afkomstig uit bestanden die op andere typen computers zijn gemaakt, om te zetten in de overeenkomstige tekens.

Syntaxis TEKEN

TEKEN(getal)

getal: Een getal tussen 1 en 255 waarmee u het gewenste teken aangeeft. Het teken is afkomstig uit de tekenset van uw computer.

Functie TEKEN in het Engels

De functie TEKEN wordt in het Engels gebruikt als: CHAR

Excel formules uit de categorie Tekst

De Excel formule TEKEN is een functie van de Excel formules categorie Tekst. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: TEKST, TEKST.SAMENVOEGEN, VAST, VERVANGEN, VIND.ALLES.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →