Excel formule TEKST

TEKST: Geeft een getal weer als tekenreeks.

De formule TEKST in Excel de functie TEKST converteert een numerieke waarde naar tekst waarbij u de opmaak kunt opgeven met speciale opmaakreeksen. Deze functie is handig wanneer u getallen beter leesbaar wilt weergeven of wanneer u getallen wilt combineren met tekst of symbolen. Stel dat cel A1 het getal 23,5 bevat. Als u het getal wilt opmaken als een bedrag in euro's, kunt u de volgende formule gebruiken:

Syntaxis TEKST

TEKST(waarde, notatie_tekst)

waarde: Verplicht. Een numerieke waarde, een formule die resulteert in een numerieke waarde of een verwijzing naar een cel met een numerieke waarde.

notatie_tekst: Verplicht. Een numerieke indeling als tekenreeks tussen aanhalingstekens, bijvoorbeeld "m/d/jjjj" of "#.##0,00". Zie de volgende secties voor specifieke opmaakrichtlijnen.

Decimale komma's en significante cijfers weergeven: Als u breuken of getallen met decimaaltekens wilt opmaken, kunt u de volgende tijdelijke aanduidingen, decimale komma en scheidingsteken voor duizendtallen opnemen in het argument notatie_tekst.

Een scheidingsteken voor duizendtallen weergeven: Als u een punt als scheidingsteken voor duizendtallen wilt gebruiken of als u een getal met een veelvoud van duizend wilt verkleinen, neemt u het volgende scheidingsteken op in de getalnotatie.

Dagen, maanden en jaren weergeven: Gebruik de volgende codes in het argument notatie_tekst om getallen weer te geven met datumnotaties, bijvoorbeeld dagen, maanden en jaren.

Uren, minuten en seconden weergeven: Gebruik de volgende codes in het argument notatie_tekst om tijdnotaties weer te geven, zoals uren, minuten en seconden.

Valutasymbolen opnemen: Als u voor een getal een eurosymbool (€) wilt plaatsen, typt u het eurosymbool aan het begin van het argument notatie_tekst (bijvoorbeeld "€#.##0,00"). Als u een van de volgende valutasymbolen in een getalnotatie wilt invoeren, drukt u op NUM LOCK en gebruikt u het numerieke toetsenblok om de ANSI-code voor het valutasymbool te typen.

Percentages weergeven: Als u getallen wilt weergeven als een percentage (bijvoorbeeld ,08 als 8% of 2,8 als 280%) neemt u het procentteken (%) op in het argument notatie_tekst.

Wetenschappelijke notatie weergeven: Als u getallen in een wetenschappelijke (exponentiële) notatie wilt weergeven, gebruikt u de volgende exponentcodes in een notatie_tekst.

Functie TEKST in het Engels

De functie TEKST wordt in het Engels gebruikt als: TEXT

Excel formules uit de categorie Tekst

De Excel formule TEKST is een functie van de Excel formules categorie Tekst. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: TEKST.SAMENVOEGEN, VAST, VERVANGEN, VIND.ALLES, VIND.SPEC.



Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →