Excel formule TEKST.SAMENVOEGEN

TEKST.SAMENVOEGEN: Voegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment.

De formule TEKST.SAMENVOEGEN in Excel met de functie TEKST.SAMENVOEGEN voegt u maximaal 255 tekenreeksen samen tot één tekenreeks. De samengevoegde items kunnen bestaan uit tekst, getallen, celverwijzingen of een combinatie daarvan. Als het werkblad bijvoorbeeld de voornaam van een persoon bevat in cel A1 en de achternaam in cel B1, kunt u de twee waarden in een andere cel combineren met de volgende formule:

Syntaxis TEKST.SAMENVOEGEN

TEKST.SAMENVOEGEN(tekst1, [tekst2], ...)

tekst1: Het eerste tekstitem dat moet worden samengevoegd.

tekst2, ...: Extra tekstitems, met een maximum van 255 items. De items moeten worden gescheiden door puntkomma's.

Functie TEKST.SAMENVOEGEN in het Engels

De functie TEKST.SAMENVOEGEN wordt in het Engels gebruikt als: CONCATENATE

Excel formules uit de categorie Tekst

De Excel formule TEKST.SAMENVOEGEN is een functie van de Excel formules categorie Tekst. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: VAST, VERVANGEN, VIND.ALLES, VIND.SPEC, WAARDE.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →