Excel formule TOEK.WAARDE2

TOEK.WAARDE2: Geeft de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde rentes.

De formule TOEK.WAARDE2 in Excel berekent de toekomstige waarde van een aanvangshoofdsom nadat de samengestelde rente eraan is toegevoegd. Met TOEK.WAARDE2 berekent u de toekomstige waarde van een investering met een variabel of aanpasbaar rentepercentage.

Syntaxis TOEK.WAARDE2

TOEK.WAARDE2(hoofdsom, rente_waarden)

hoofdsom: De huidige waarde.

rente_waarden: Een matrix met de rentepercentages die moeten worden toegepast.

Functie TOEK.WAARDE2 in het Engels

De functie TOEK.WAARDE2 wordt in het Engels gebruikt als: FVSCHEDULE

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule TOEK.WAARDE2 is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: TW, USDOLLAR, VDB.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →