Excel formule TRANSPONEREN

TRANSPONEREN: Geeft de getransponeerde van een matrix.

De formule TRANSPONEREN in Excel de functie TRANSPONEREN geeft als resultaat een verticaal cellenbereik als een horizontaal bereik en andersom. De functie TRANSPONEREN moet worden ingevoerd als een matrixformule (matrixformule: een formule waarmee meerdere bewerkingen op een of meer waardensets worden uitgevoerd en die een of meerdere resultaten oplevert. Matrixformules worden ingevoerd tussen accolades { } en uitgevoerd met CTRL+SHIFT+ENTER.) in een bereik dat hetzelfde aantal rijen en kolommen als het bronbereik (bereik: twee of meer cellen op een werkblad. De cellen in een bereik kunnen aaneengesloten of niet-aaneengesloten zijn.) kolommen en rijen heeft. Gebruik TRANSPONEREN om de verticale en horizontale stand van een matrix of bereik in een werkblad om te draaien.

Syntaxis TRANSPONEREN

TRANSPONEREN(matrix)

matrix: Een matrix of een cellenbereik in een werkblad dat u wilt transponeren. Het transponeren van een matrix gebeurt door de eerste rij van de matrix te gebruiken als de eerste kolom van de nieuwe matrix, de tweede rij van de matrix als de tweede kolom van de nieuwe matrix, enzovoort.

Functie TRANSPONEREN in het Engels

De functie TRANSPONEREN wordt in het Engels gebruikt als: TRANSPOSE

Excel formules uit de categorie Zoeken en verwijzen

De Excel formule TRANSPONEREN is een functie van de Excel formules categorie Zoeken en verwijzen. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: VERGELIJKEN, VERSCHUIVING, VERT.ZOEKEN, ZOEKEN.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →