Excel formule TW

TW: Geeft de toekomstige waarde van een investering.

De formule TW in Excel berekent de toekomstige waarde van een investering, gebaseerd op periodieke, constante betalingen en een constant rentepercentage.

Syntaxis TW

TW(rente,aantal_termijnen,bet,[hw],[type_getal])

rente: Het rentepercentage per termijn.

aantal-termijnen: Het totale aantal termijnen in een annuïteit.

bet: De betaling die per termijn wordt verricht. Dit bedrag kan niet worden gewijzigd gedurende de looptijd van de annuïteit. Normaal gesproken omvat bet de hoofdsom en de rente, maar geen andere verschuldigde bedragen. Als bet wordt weggelaten, moet u het argument hw gebruiken.

hw: De huidige waarde of het totaalbedrag dat een reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is. Als u hw weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 0 (nul) en moet u het argument bet gebruiken.

type_getal: Het getal 0 of 1 en geeft aan wanneer betalingen voldaan moeten worden. Als u type_getal weglaat, wordt van de waarde 0 uitgegaan.

Functie TW in het Engels

De functie TW wordt in het Engels gebruikt als: FV

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule TW is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: USDOLLAR, VDB.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →