Excel formule VAR

VAR: Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef.

Syntaxis VAR

VAR(getal,[getal2],...])

getal1: Het eerste getalargument dat betrekking heeft op een steekproef uit een populatie.

getal2, ...: Getalargumenten 2 tot 255 die betrekking hebben op een steekproef uit een populatie.

Functie VAR in het Engels

De functie VAR wordt in het Engels gebruikt als: VAR

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule VAR is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: VARP, WEIBULL, Z.TOETS.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →