Excel formule VAR.S

VAR.S: Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef.

Syntaxis VAR.S

VAR.S(getal1,[getal2],...])

getal1: Het eerste getalargument dat betrekking heeft op een steekproef uit een populatie.

getal2, ...: Getalargumenten 2 tot 254 die betrekking hebben op een steekproef uit een populatie.

Functie VAR.S in het Engels

De functie VAR.S wordt in het Engels gebruikt als: VAR.S

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule VAR.S is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: VARA, VARPA, VERTROUWELIJKHEID.NORM, VERTROUWELIJKHEID.T, VOORSPELLEN.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →