Excel formule VARA

VARA: Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen.

De formule VARA in Excel maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef.

Syntaxis VARA

VARA(waarde1, [waarde2], ...)

waarde1, waarde2, ...: waarde1 is vereist, de volgende waarden zijn optioneel. 1 tot 255 waardeargumenten die betrekking hebben op een steekproef uit een populatie.

Functie VARA in het Engels

De functie VARA wordt in het Engels gebruikt als: VARA

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule VARA is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: VARPA, VERTROUWELIJKHEID.NORM, VERTROUWELIJKHEID.T, VOORSPELLEN, WEIBULL.VERD.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →