Excel formule VARP

VARP: Berekent de variantie op basis van de volledige populatie.

Syntaxis VARP

VARP(getal1,[getal2],...])

getal1: Het eerste getalargument dat betrekking heeft op een populatie.

getal2,...: Getalargumenten 2 tot 255 die betrekking hebben op een populatie.

Functie VARP in het Engels

De functie VARP wordt in het Engels gebruikt als: VARP

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule VARP is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: WEIBULL, Z.TOETS.



Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →