Excel formule VARPA

VARPA: Berekent de variantie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden.

De formule VARPA in Excel berekent de variantie op basis van een volledige populatie.

Syntaxis VARPA

VARPA(waarde1, [waarde2], ...)

waarde1, waarde2, ...: waarde1 is vereist, de volgende waarden zijn optioneel. 1 tot 255 waardeargumenten die betrekking hebben op een populatie.

Functie VARPA in het Engels

De functie VARPA wordt in het Engels gebruikt als: VARPA

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule VARPA is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: VERTROUWELIJKHEID.NORM, VERTROUWELIJKHEID.T, VOORSPELLEN, WEIBULL.VERD, Z.TEST.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →