Excel formule VAST

VAST: Maakt een getal op als tekst met een opgegeven aantal decimalen.

De formule VAST in Excel rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen, maakt het getal in decimale notatie op met de punt en de komma als scheidingsteken en geeft het resultaat weer in de vorm van tekst.

Syntaxis VAST

VAST(getal, [decimalen], [geen_punten])

getal: Het getal dat u wilt afronden en naar tekst wilt converteren.

decimalen: Het aantal decimalen rechts van de decimale komma.

geen-punten: Een logische waarde die u op WAAR kunt zetten om te voorkomen dat VAST punten opneemt in de resulterende tekst.

Functie VAST in het Engels

De functie VAST wordt in het Engels gebruikt als: FIXED

Excel formules uit de categorie Tekst

De Excel formule VAST is een functie van de Excel formules categorie Tekst. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: VERVANGEN, VIND.ALLES, VIND.SPEC, WAARDE, WISSEN.CONTROL.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →