Excel formule VDB

VDB: Geeft de afschrijving van activa over een gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de 'declining balance'.

De formule VDB in Excel berekent de afschrijving van activa over een opgegeven periode, ook delen van perioden, met behulp van de 'double declining balance'-methode, ook wel dubbele degressieve afschrijving genoemd, of een andere methode die u opgeeft. VDB staat voor 'variable declining balance' of variabele degressieve afschrijving.

Syntaxis VDB

VDB(kosten, restwaarde, duur, begin-periode, einde-periode, [factor], [geen-omschakeling])

kosten: De aanschafkosten voor de activa.

restwaarde: De waarde van de activa aan het einde van de afschrijving. Deze waarde kan 0 zijn.

duur: Het aantal termijnen waarover de activa worden afgeschreven (ook wel de levensduur van de activa genoemd).

begin-periode: De eerste termijn waarvoor u de afschrijving wilt berekenen. U moet begin-periode in dezelfde eenheden opgeven als duur.

einde-periode: De laatste termijn waarvoor u de afschrijving wilt berekenen. U moet einde-periode in dezelfde eenheden opgeven als duur.

factor: De snelheid waarmee u het activum wilt afschrijven. Als u factor weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 2 en wordt de dubbele degressieve afschrijvingsmethode gebruikt. Geef een waarde op voor factor als u niet met deze afschrijvingsmethode wilt werken. Zie DDB voor een beschrijving van de dubbele degressieve afschrijvingsmethode.

geen-omschakeling: Een logische waarde waarmee u kunt opgeven of u wilt overschakelen naar lineaire afschrijving als de lineaire afschrijving groter is dan de afschrijving op basis van de degressieve afschrijvingsmethode.

Functie VDB in het Engels

De functie VDB wordt in het Engels gebruikt als: VDB

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule VDB is een functie van de Excel formules categorie Financieel.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →